මෙහි ටෙලිකොම් හි හෝම් අන්තර්ජාල සබදතාවය හා බිස්නස් සබදතාවය අතර වේගයන්ගේ සැසදීමක් ඇති අතර මුල් ප්‍රස්තාරය බාගත කිරීමේ වේගය වේ. එය සබදතා වේගය හි ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වා ඇත. ‍

12මෙහි සේවා සපයන්නාගේ ඩොමේන පරිශීලනයේදී බාගත වේගය ප්‍රකාශිත වේගයට ආසන්න අගයක් ගත්තත් අනෙක් ඩොමේන එනම් දේශිය හා විදේශීය පරිශීලනයේදී බාගත වේගය නියමිත වේගයට ආසන්න වේගයක්වත් ලබානොදේ. එහෙත් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් හෝම් පැකේජය හොන්ද වේගයක් ලබාදේ.13

එය දෙනව ප්‍රස්ථාරයෙන් මනාව පැහැදිලි වේ. එනම් බිස්නස් පැකේජයේ 2MB වේගය උවත් එය ‍දේශීය හා විදේශිය ඩොමේන පරිශීලනයේදී බාගත වේගය 512Kbps‍ට වඩා අඩු අගයකට පැමිනේ. එය ප්‍රකාශිත අගයට වඩා 75%ටත් වඩා අඩුවේගයකි. නමුත් 512kbps සබදතාවයේ එම අඩු‍වීම එතරම් වැඩිප්‍රතිශතයක් නොගන්නා අතර එම සබදතා දෙකම විශේෂයෙන් අන්තර්ජාතික ඩොමේන පරිශීලනයේදී බාගත වේගය ආසන්න වශයෙන් එකම වේගයක් ලබාගනී. එනම් බිස්නස් පැකේජයත් හෝම් පැකේජයේ වේගයටම පැමිනේ.

තෙවන ප්‍රස්තාරය උඩුගතකිරීමේ වේගයන් ප්‍රකාශිත අගයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වේ.14

මෙහිදී සේවා සපයන්නාගේ හා දේශිය ඩොමේනයන් හා උඩුගත කිරීමේදී ‍ප්‍රකාශිත අගයට ආසන්න අගයන් ලබාදේ. නමුත් අන්තර්ජාතික ඩොමේන හා උඩුගත කිරීමේදී හෝම් පැකේජය ප්‍රකාශිත අගයට ආසන්න අගයක් ලබාදුන්නත් බිස්නස් පැකේජය ආසන්න වශයෙන් 50%ට ‍වඩා අඩුවේ. එනම් හොම් පැකේජය නියමිත අගයන් ආසන්න වශයෙන් හෝ ලබාදේ.

මේ අනුව සැසදීමේදී හෝම් පැකේජය ප්‍රකාශිත වේගය මෙන්ම හොන්ද වේගයක් ලබාදේ. නමුත් බිස්නස් පැකේජය අන්තර්ජාතික ඩොමේන පරිශීලනයේදී ආසන්න වශයෙන් හොම් පැකේජයේ වේගයනගේ ගානට අඩුවේ

යතුර –

ISP – සේවා සපයන්නාගේ ‍ඩොමේනයන්

L – දේශීය ඩොමේනයන්

INT – අන්තරජාතික (විදේශීය) ඩොමේනයන්

WD – සතියේ දින

WE – සති අන්තයේ දින

‍SLT Home vs Busness ටෙලිකොම් හෝම් හා බිස්නස් අන්තර්ජාල සේවා වේග වෙනස

3 thoughts on “‍SLT Home vs Busness ටෙලිකොම් හෝම් හා බිස්නස් අන්තර්ජාල සේවා වේග වෙනස

 • October 2, 2008 at 12:34 am
  Permalink

  මේක ටිකක් පිලිගන්න අමාරුයි, මොකද දැනට මම ADSL ලයින් 4 use කරනවා, ඔක්කොම Office Express 2mbps, නමුත් තව 40 විතර රිමෝට් මොනිටර් කරනවා, දවල් වෙලාවේ උවද 1.5mbps වගේ වේගයක් ලැබෙනවා, මේ ලින්ක් එක බලන්න මගේ පොඩි රිපෝට් එකක්.

  http://kalingasblog.com/slt/ADSL%20Speed.JPG

  කලින් වේග අඩු කමක් තිබුනා, නමුත් සති 5-6 ක වගේ සිට වේගයන් හොදයි.

  Reply
 • October 4, 2008 at 3:12 am
  Permalink

  ‍‍‍‍ඒක හරි. ලගදි ‍ටෙලිකොම් බැන්ඩ්විත් එක පුලුල් කරල කියල ආරංචිය. ඒත් මේව ලගදි ගත්ත ඒව නෙවේ

  Reply

Leave a Reply to කාලිංහ Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *