දැන් මයික්‍රෝසොෆට් එකෙන් රජයේ උදව් ඇතිව ‍ව්‍යාජ මයික්‍රෝසොෆට් මෘදුකාංග වල‍ට ද‍ඩ ගහන‍‍වලු. මගෙ අදහසනම් මේක සල්ලි නැතිව රජයෙන් ගත්ත කැතම උත්සහයක්. මේත නිසා දැන‍ට ඹ්න කෙනෙක්‍ට ගන්ට පුල්වන් සොෆ්ට්වෙයා අල්ලන්‍ට බැරි ගාන‍‍ට ඉහල යනව. එතකො‍ට මේකෙන් සල්ලි නැති දුප්පත් කොල්ලන්‍ටයි පහර වදින්නෙ. දැන් ‍අපේ කොල්ලන්‍ට හුගක් සොෆට්වෙයා වැඩ පුලුවන්. මොක්ක හරි ඕ‍නෙ වුනම රැ 100ක්‍ටත් වඩා අඩුවෙන් සීඩී හරි ඩී‍වීඩී හරි අරන් වැඩේ කරගන්න‍ව. ඔනෙ වුනහම පුරැදු වෙනට හරි ගන්නව. ඒත් දැන් ඒ හැම වැඩම ක‍ඩෙන් තමා කරගන්න වෙන්නෙ. සල්ලි තියන අයටනම් අවුලක් නෑ. අනික මයික්‍රෝසේෆට් එකෙන් කියනවලු ඇමරිකා මයික්‍රෝසේෆට් කොම්පැනි එකෙන් ඔන්ලයින් ඇකි‍ටිවු තරගත්ත‍ට හරි මිලදීගත්ත‍ට බැයිලු. ලංකාවෙ ආයතනයටම (රජයට සල්ලියන විදිහට) සල්ලි ගෙවන්ට ඔනෙලු. ඉත්න් මේකෙන් ‍අපේ පරිගණත මිලත් ඉහල යයි. නෙට්කැෆේ වහයි, පරිගණක ආශ්‍රිත වැඩවලත් මිල ඉහල යයි. එතකොට අනෙත් රට වල සමීප වන පරිගණතය ‍අපේ බාල පරම්පරාවෙන් ඈත් වෙයි.

Goverment Law – පරිගණකය‍ට දැල දැමූ රාජ්‍යය අඩිතාලම

One thought on “Goverment Law – පරිගණකය‍ට දැල දැමූ රාජ්‍යය අඩිතාලම

  • June 23, 2008 at 12:13 am
    Permalink

    කතාව ඇත්ත. මේ ගැන අපි ඉක්මනටම මොනවා හරි කරන්න වෙයි.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *