අධ්‍යපන හා පර්යේෂණ වලට සම්පත් දායකත්වය සපයන Learn (Lanka Education and Research Network) ජාලය

බොහෝ දෙනා දන්නා SchoolNet ජාලයට අමතරව ලංකාවේ අධ්‍යපණ ආයතන හා පරීක්ණ ආයතන වල ජාල අවශ්‍යයතා සඳහා ඇති Lanka Education and Research Network ජාලයට ලංකාවේ රජයේ හා පුද්ගලික විශ්ව විධ්‍යල හා පර්යේෂණ ආයතන සම්බන්ධව පවතිනව. මෙම ජාලය ටෙලිකොම් ආයතනයේ සහයත් ඇතිවයි

O/L Poem – සා‍.පෙ පෙරහුරැ කවිය

ගුරැවරයා යමරජුට සම කල මේ කවිය බදුල්ල අධ‍්‍යාපන කොට්ඨාෂයෙන් එම ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යය පෙල අපේක්ෂක සිසුන්ට සැකසූ පෙරහුරැ ප්‍රශ්ණ පත්‍තරේ තිබු කවියකි. අධ්‍යාපන කලාප කර්ය්‍යාලයෙන් ප්‍රකාශ කරන මෙම ප්‍රශ්ණ පත්තරය සිංහල සාහිත්‍ය‍‍‍ය 2 සදහා ලබාදී එමගින් ප්‍රශණ අසා තිබිනි. අපායේ ඉදන්

Online Jathaka Katha – සිංහල පන්සිය පනස් ජාතකය අන්තර්ජාලයේ

මේකත් රජයෙන් කරපු වැඩක් ඇති වැඩක්. ‍මේ ලගදි අතිගරැ ජනාධිපති තුමාගෙ ප්‍රධානත්වයෙන් පන්සියපන්ස් ජාතකය අන්තර්ජාලය‍ට එක්කරල. ‍මේකෙ ‍නිධාන කථාව,අතීත කථාව , චිත්‍ර වශයෙන් කොටස් ‍ වෙන වෙනම අන්තර්ගතයි. මේ නිසා දැන් පිටු පෙරල පෙරල කථා හොයන්න ඕනෙ නෑ. මේකෙ අංක

General Information Technology – පාසලේ තොරතුරැ තාක්ෂණය

මේක දැනට අපේ පාසල් වල කෙරෙන තත්වය ගැනයි. GIT කියල විෂයක් හදුන්වා දුන්නෙ වැඩි ඈතක නොවේ. ඒකට අවශ්‍යය පරිගණක විද්‍යාගාරත් පාසල් බොහෝමයක් තුල ලක්ෂ ගණනක් වියදමින් හැදුවේත් ඒත් එක්කමනෙ. ඒ ඔක්කොම තියෙද්දි කෙරෙන්නෙ නැති එකයි අවුල. මොකද අපේ පාසලේත් ඕව