එක තැනක නොයිද හැමතැනම ඉදන් ඉන්‍ටර්නෙට් යන අය‍ට ලාබම ක්‍රමය. හුගක් අය එක්කො GPRS හරහා තම අවශ්‍යයතා ඉටුකරගත්තත් ඒවායේ වියදම අධිකය. මෙගාබයිට් එතත් රැපියල‍ට දෙන හැමතැනම පාවිචිචි කරන්‍ට පුලුවන් ‍හොදම කනෙක්ෂන් එක කීවොත් නිවැරදි. SLT එ‍‍කෙන් ‍‍ගෙවල් වලට දුන්න එක ගානමයි. අඩුම කනෙක්ෂන් එක මාසෙට රැ 400යි. ඒක‍ට මාසිකව 250Mb නොමිලේ හම්බෙනව. ඉතින් සාමාන්‍යය කෙනෙක්ට උනත් ගන්ට පුලුවන්. මේකෙ ඩවු‍න්ලෝඩ් වේගය 512kbps, අප්ලෝඩ් 348kbps වැඩ කරන්නෙ 3G නැත්තම් HSPA හරහා. හැබැයි මේක‍ට ගන්න ඕනෙ USB නැත්තම් PCMCIA මොඩම් එක රැ 15000ක් විතර වෙනව

සබදතා වර්ගය – Zoom 512
‍මාස්ක ගාස්තුව – Rs 400/=
නොමිලේ ලැබෙන දත්ත – 250Mb
අප්ලෝඩ් වේගය – 384kbps
‍ඩවුන්ලෝඩ් වේගය – 512kbps
සබදතා ගාස්තුව – 500/=
තැන්පතුව – Rs 1500/=
අමතර මෙගාබයි‍ට් 10 කො‍ටසක ගාස්තුව රැ 10 කි

සබදතා වර්ගය – Zoom 1024
‍මාස්ක ගාස්තුව – Rs 1500/=
නොමිලේ ලැබෙන දත්ත – 1.5GB
අප්ලෝඩ් වේගය -384kbps
‍ඩවුන්ලෝඩ් වේගය – 1Mbps
සබදතා ගාස්තුව – Rs 500/=
තැන්පතුව – Rs 1500/=
අමතර මෙගාබයි‍ට් 10 කො‍ටසක ගාස්තුව රැ 10 කි

සබදතා වර්ගය – Zoom 3600
‍මාස්ක ගාස්තුව – Rs 5000/=
නොමිලේ ලැබෙන දත්ත – 5GB
අප්ලෝඩ් වේගය – 3.6Mbps
‍ඩවුන්ලෝඩ් වේගය – 384kbps
සබදතා ගාස්තුව – Rs 500/=
තැන්පතුව – Rs 6000/=
අමතර මෙගාබයි‍ට් 10 කො‍ටසක ගාස්තුව රැ 10 කි

සබදතා වර්ගය – Zoom 7200
‍මාස්ක ගාස්තුව – Rs 15000/=
නොමිලේ ලැබෙන දත්ත – 7.2Mbps
අප්ලෝඩ් වේගය – 1.98Mbps
‍ඩවුන්ලෝඩ් වේගය – 7.2Mbps
සබදතා ගාස්තුව – Rs 500/=
තැන්පතුව – Rs 15000/=
අමතර මෙගාබයි‍ට් 10 කො‍ටසක ගාස්තුව රැ 10 කි

Mobile Internet – ජංගම ඉන්‍ටර්නෙට්

One thought on “Mobile Internet – ජංගම ඉන්‍ටර්නෙට්

 • June 23, 2008 at 2:24 am
  Permalink

  GPRS මිල වැඩි වුවත්, හදිසියකදී නම් හරිම හොඳයි. ලියුම් බලන්නයි, වැට් එකටයි, ssh වලටයි විතරක් නිසා මට නම් එතරම් වියදමක් ගියේ නෑ. M3 එක ගන්නකම් අවුරුදු ගනනක් GPRS ම තමයි.

  වරක් බැංකුවෙන් මුදල් ගන්න ගියාම ගිණුම හිස්. බලනකොට සල්ලි දාල තියෙන්නෙ අනිත් ගිණුමට, ඒත් ATM පතට ඒ ගිණුම සබඳලා නෑ. සෙනසුරාදා දවසක්!

  ලැප්ටොප් එකෙන් GPRS හරහා මුදල් මාරු කලා, මුදල් ගත්තා. ඒ අවුරුදු කීපයකට කලියෙන්. එතකොට M3 එන්න හිතලවත් නෑ!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *