ෆයර්ෆොක්ස් ගැන මෙච්චඑ ඒව ගැන කියද්දි මට මාධ්‍යය වේදීන් ගැනත් හොදහැ‍ටි හිතාගන්න පුලුවන්. මොකද මේ අය ප්‍රවෘත්ති හොයල බලල දානවනම් අවුලක් නෑනෙ. දේශපාලනය වගේ කිව්ව ගමන් දාන්නෙ. මේ අය නිකමට හරි ෆයර්ෆොක්ස් අඩවියට නැත්තම් ෆයර්ෆොක්ස් වල ඇත් ‍ෆයර්ෆොක්ස් පිලිබදව (About ) බැලුවනම්  මෙවැනි තත්වයක් ඇති වෙන්නෙ නෑ. අඩුගානෙ ෆයර්ෆොක්ස් ලංකාවෙ නිශ්පාදනයක් කියලවත් කියන්න වෙන්නෙ නෑ. ‍මෙයාල තාම පෑනෙන්මයි වගේ වැඩ. නිකමට එලිය ලෝකය ගැනත් පොඩ්ඩක් හෙවුවනම් කාටත් හොන්දා… මොකද කියන් අය‍ට ඕනෙ දෙයක් කියන්න පුලුවන්. ඒක අයිතියක්. අපිට ඒක නවත්වන්න බෑනෙ.

IT Knowledge of Media – මාධ්‍යයන්ගේ පරිගණක දැනුම

One thought on “IT Knowledge of Media – මාධ්‍යයන්ගේ පරිගණක දැනුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *