මුල් පිටුවට හා සිංහල යුනිකේත පරිවර්තකයට අලුත් මුහුන්වරක් ලබා දුන්න. ‍‍මේක හදපු මෘදුකාංගය හොයාගත්තෙත් සංසදේ සංකච්චාවකින්. දැන් ඒක හරි ඊයෙ රෑ අමාරැවෙන් අප්ලෝඩ් කලා. අලුතේන් සිංහල බ්ලොග්කරැවන්ගේ සංසදේ ලාංජනය හා ලින්ක් සමග ෆයර්ෆොක්ස් දැම්ම. හොන්දද බලන්න.

Update – අලුත් කිරීමක්

2 thoughts on “Update – අලුත් කිරීමක්

 • July 23, 2008 at 4:21 am
  Permalink

  ඔය තියෙන්නෙ ලස්‌සනට!

  Reply
 • June 15, 2012 at 7:29 am
  Permalink

  This site is typically a walk-through you discover the details it suited you about this and didn

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *