හැමදාම වෙන රටක හදපු අඩවියකින් වැඩ ගන්නව, වරණා කිරීම වෙනුවට දැන් අ‍පේ අඩවි ගැන කථාකිරීමට කාලය පැමිණ ඇත. මේ විස්ථරයත් එවන් අපටම ආවේනික අඩවියක් ගැනයි. මේක 99% ක්ම සිංහල යුනිකේත භාවිතාකර සකසන ලැබු අඩවියක් වන අතර මෙමගින් නොමිලේ සේවා හා පහසුකම් රැසක් සපයනව.

මේ අඩවියට විශේෂයෙන් සිංහල යුනිකේත භාවිතාකල හැකි ඕනෑම කෙනෙක්ට නොමිලේ ඇතුලුවෙන්න පුලුවන්.

ඉන්පසු මෙහි තමන්ගේ ලිපි පලකරගැනීම‍ට, තමන්ගේ නමින් ජීමේල් පහසුකම් වලින් යුත් ඊමේල් ලිපිනයක්, තමන්ටම බ්ලොග් අඩවියක් ලැබෙන අතර මෙහි ෆෝරමයේ හා සමූහයට ඇතුලත් වීමෙන් තමන්ගේ තාක්ෂණික ගැ‍ටලු විසදීමට මෙන්ම විනෝදයක් ලැබීම‍ටද හැකියාව ඇත. නිකුත් කර සතියක්වත්නැති මේ අඩවිය සිංහල අප වෙනුවෙන්ම සෑදූ අඩවියකි.

www.yuthmax.com

YuthMax – තාරුණ්‍යයේ උපරීම වින්දනය උදෙසා…

2 thoughts on “YuthMax – තාරුණ්‍යයේ උපරීම වින්දනය උදෙසා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *