තම සබදතා ක්‍රමයත්ව හැසිරවීමට මා විසින් නිශ්පාදිත මයි ෆෝන්බුක් මෘදුකාංයේ නව සංස්කරනය දැන් එලිදක්වා තිබේ. පෙර සංස්කරනය වි‍න‍්ඩෝස් විස්‍ටා සමග හොදින් සහය නොදැක්වුවත් මෙය හොදින් සහය දක්වයි. එමෙන්‍ම කන්ටැක්‍ට් මැනේජර්, ඉම්පෝට් හා එක්ස්පෝට් නව උපාංග සමග නොමිලේ ලබාදෙන මෙම මෘදුකාංගය www.mypb.co.cc වෙතින් බාගත හැකිය

New Version of My Phone Book – මයි ෆෝන් බුක් අලුත් වෙයි

One thought on “New Version of My Phone Book – මයි ෆෝන් බුක් අලුත් වෙයි

  • October 7, 2008 at 8:41 am
    Permalink

    සබැඳුම වැඩ කරන්නෙ නැහැ‍නේ…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *