මුලින්ම මොබිටෙල් ඩේලි ඩෙලයිට් නමින් පෙරගෙවුම් සබදතා සේවයක් හදුන්වා දුන් අතර එහි මෙගාබයිටයක් ශත 50 ක්‍ ලෙස මිලකර තිබුනි. නමුත් මේ සමගම මොබිටෙල් පසුගෙවුම් සබදතා හිමියන්ට අසාධාරණයක් කසිදුවූ අතර ඔවු‍න්ගේ මිලගණන් අනුව මෙගාබයිටයක් රු 1/- ක් ලෙස මිල විය. සාමාන්‍යයෙන් පසුගෙවුම් සබදතා වල මිල පෙරගෙවුම් සබදතාවල මිලට වඩා අඩු උවත් මෙහිදී එහි අනෙක් දෙය සිදුවිය. එහෙත් ඒ සමගම මොවුන්ගේ ස්මාට් පෙරගෙවුම් සබදතාවයන්ගේ GPRS ගාස්තුව කිලොබයිටයට ශතයක් ලෙස 50%කින් අඩුකරන ලදී.

ඒ සමගම සසුගෙවුම් සබදතා හිමියන්ටද සාධාරණයක් ඉ‍ටුකරමින් ඔවුන්ගේ මිලගණන්ද අඩුකර ඇත. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ මෙගාබයි‍ටයට ශත 50 වන පරිදි මෙගාබයි‍ට් 10 කොටසකට රු 5/- බැගින් අයකරයි

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ පැකේජයන්ගේ මාසික ගාස්තුව හා නොමිලේ ලැබෙන භාවිතාකිරීමේ සීමාවන් හා වේගයන් වෙනස් කර ඇත

ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන්ගේ පැකේජ 3කි. ඉන් අඩුම මාසික ගාසුතුව ඇත්තේ Zoom490 පැකේජයේය. එහි මාසික ගාස්තුව රු 490/- කි. එම මාසික ගාස්තුව‍ට 750MB ක නොමිලේ භාවිතා කලහැකි අතර උඩුගත කිරීමේ හා බාගත කිරීමේ වේගය 1Mbps කි.

අනෙක් පැකේජය 890 වේ. මෙහි මාසික ගාස්තුව රු 890/- ය‍ටතේ 2GB ක නොමිලේ භාවිතයක් හා 1Mbps ක උඩුගත කිරීමේ හා බාගත කිරීමේ වේගයක් හිමිවේ. අනෙක් පැකේජයනම් 2490 වේ. මෙහි මාසික ගාස්තුව රු 2490/- කි. ඒ යටතේ මාසිකව 7 GB ක නොමිලේ භාවිතයක් හිමිවන අතර බාගත කිරීමේ වේගය 3.6Mbps වන අතර උඩුගත කිරීමේ වේගය 1.98Mbps වේ.

සියලුම පැකේජයන් තමා‍ට නොමිලේ ලැබෙන සීමාව ඉක්මවු විට මෙගාබයිටය‍ට ශත 50 බැගින් වන පරිදි මෙගාබයිටි 10 කොටස් වලට අයකිරීම සිදුකරයි.

කෙසේ වෙතත් නව පැකේජයන්ගේ මීට පෙර තිබු 7.2Mbps ක වේගයන් ලබාදෙන පැකේජය ගැන කිස්ම සදහනක් නොමැත.

Mobitel HSPA මිලගණන් අඩුකරයි

3 thoughts on “Mobitel HSPA මිලගණන් අඩුකරයි

 • December 21, 2008 at 11:28 pm
  Permalink

  ස්පීඩ් එක මරෙ මරු…
  මටනම් 3.6 වෙඩිත් එක්ක…
  මොබිටෙල් තමා හොඩම හා නියමම….
  🙂

  Reply
 • December 22, 2008 at 10:22 pm
  Permalink

  මමත් අලුත් පැකේජයට මාරු වුණා. ඒත් ඉතින් 3.6 තරම්ම වේගයක් තවම එන්නෙ නෑ. අර කැඩුණු කේබලය හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු තව ටික දවසක් ඉඳලා.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *