දැන් HSDPA භාවිතා කරන හුගක් අය ගන්නෙ මොබිටෙල් අන්තර්ජාල සබදතානෙ. ඒ හොද වේගය නිසානෙ. ඒක නිසා අපි බලමු මේ සබදතාවල මිල ගණන් හා වාසි අවාසි. ඒ කියන්නෙ පෙරගෙවුම් අන්තර්ජාල සබදතාවයද වාසි, පසුගෙවුම් සබදතාවයද කියල

මෙහි පෙරගෙවුම් සබදතාවය ලෙස රු 50 තේරීමද

පසුගෙවුම් සබදතාවය ලෙස Zoom890 තොරාගන්නා ලදී

පෙර ගෙවුම් පසු ගෙවුම්
තැන්පතු නැත රු 1500/-
සබදතා ගාස්තුව රු 500 /- රු 500/-
මාසික ගාසුතුව * රු 1500/- (දිනකට රු 50/- ලෙස) රු 890/-
එම මුදලට නොමිලේ ලැබෙන
දත්ත 3GB (දිනකට 100MB ලෙස) 2GB
කෙටිපණිවිඩ 3000  M2M (දිනකට 100 බැගින්)
වීඩියෝ ඇමතුම් 3000  M2M (දිනකට 100 බැගින්)
අමතර  දත්ත භාවිතය (1MB) රු 10/- ශත 50
නොමිලේ ලැබෙන සේවාවන්ගේ වටිනාකම ** 1500 + 2250 + 6000

රු 9750/-

රු 1000/-
වේගය 1mbps 1mbps
වෙනත් පැකේජ වෙත මාරුවීමට අයකිරීම නැත රු 100/-

*මාසික ගාස්තුව ගණනයේදී පෙරගෙවුම් සබදතාවයේ දිනපතා රු 50 ක් දැමිය යුතු නිසා මාසික ගාස්තුව රු 1500 ලෙස ගැණුනි.

**වටිනාකම සෙවීමේදී, දත්ත සදහා මෙගාබයිටය ශත 50 ලෙස ගන්නා ලදී , ඇමතුම් විනාඩිය රු 2/- වශයෙන් හා කෙටිපණිවිඩ ශත 75 ලෙස ගැනුනි


පෙර ගෙවුම් පසු ගෙවුම්
ඇමතුම් ලබාගැනීමේ හා ලැබීමේ හැකියාව ඇත නැත
කෙටිපණිවිඩ යැවීමේ හැකියාව ඇත නැත
කෙටිපණීවිඩ ගෙන්වාගැනීමේ හැකියාව ඇත ඇත
දෛනික සීමාවක් ඇත නැත
දෛනිකව සක්‍රිය කිරීමක් ඇත නැත
අවශ්‍යය විට පමණක් ලබාගැනීමට හැකිවීම ඇත නැත
 • පෙරගෙවුම් සිම්පතක් ඇත්නම් එය භාවිතා කල හැකිය. මොබිටෙල් ශාඛාවල මිලට වඩා බොහෝ අඩුවෙන් පිටතින් සිම්පත මිලදීගත හැකිය
 • පෙරගෙවුම් සබදතවයේ අනවශ්‍යය දින වල මුදල් නොදමා සිටීමෙන් මාසික ගාස්තුව හා අනෙකුත් නොමිලේ ලැබෙන දීමනා එදිනට නවතාගත හැකිය
 • පෙරගෙවුම් සබදතාවයේ  දෛනිකව හිමිවන දත්ත ප්‍රමාණය මදියැයි හැගේනම් තවත් දත්ත ප්‍රමාණයක් මෙගාබයිටය ශත 50 ක් වන පරිදි ලබාගත හැකිය (ලබාගත් දත්තයන් අවසන්වන තුරු සිටිය යුතු නැත). රු 25 තේරීම උවද ලබාගත හැකිය.
 • පෙරගෙවුම් සබදතාවයේ දිනට හිමිවන දත්ත ප්‍රමාණය එම දිනයේම ඉවර කල යුතුය. ඉදිරියට ගෙනයා නොහැකිය.
 • පසුගෙවුම් සබදතාවයේ දෛනිකව නියමිත දත්ත ප්‍රමාණයක් නැත. එක් දිනක කුඩා ප්‍රමාණයකුත් අනෙක් දිනක විශාල ප්‍රමාණයකුත් වශයෙන් විවිධාකාරයෙන් භාවිතා කල හැකිය. නොමිලේ ලැබෙන දත්ත ප්‍රමාණය මාසයටම වලංගුය
 • පෙරගෙවුම් සබදතා‍වයේ අතේ ඇති මුදල අනුව වියදම පාලනය කල හැකිය. නමුත් පසුගෙවුම් සබදතාවයේ අනිවාර්ය ගාස්තුවක් මාසිකව භාවිතා කලත් නොකලත් ගෙවිය යුතුය.
 • පෙරගෙවුම් සබදතාවයේ නොමිලේ ලැබෙන දත්ත ප්‍රමාණය ඉක්මවා යෑමට පෙර නැවත දත්ත ලබා නොගතහොත් මෙගාබයිටයකට රු 10/- බැගින් අය වේ. එහෙත් පසුගෙවුම් සබදතාවයේ සීමාව ඉක්මවා ගියත් මෙගාබයිටය ශත 50කි

දැන් හිතෙනවද මොකක්ද වාසි කියල? මටනම් හිතෙන්නෙ පෙරගෙවුම් එක වාසිදායකයි.

වෙනත් පැකේජ

පෙරගෙවුම්

 • රු 25/- තේරීම මාසිකව

රු 750/- (දෛනිකව රු 25 බැගින්)

මෙගාබයිට් 50 ක දත්ත පමණි.

මොඩමයක් භාවිතා කරයිනම් වෙනත් දුරකථනයකින් සක්‍රිය කිරීම කල හැකිය.

වේගය 1mbps

පසුගෙවුම්

 • Zoom490

මාසික ගාස්තුව රු 490/-

නොමිලේ දත්ත 750MB

වේගය 1mbps

 • Zoom2490

මාසික ගාස්තුව රු 2490/-

නොමිලේ දත්ත 7GB

වේගය 3.6mbps/1.98mbps

Mobitel Prepaid Vs PostPaid Broadband
Tagged on:

One thought on “Mobitel Prepaid Vs PostPaid Broadband

 • June 11, 2012 at 7:26 pm
  Permalink

  The leading source for trustworthy and timely health and medical news and data. 382989

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *