මේ සුභ ආරන්චිය SLT ADSL පාරිභෝගිකයන්ටයි. දැන් එයාලගෙ අලුත් පැකේජ 4ක් හදුන්වල දීල. මිලත් අඩු කරල. හැබැයි තාම සමහර ප්‍රදේෂ වලට විතරයි මේ හදුන්වාදීම කරන්නෙ. මේ අනුව පරන අයටත් නොමිලේ මාරුවෙන්න පුලුවන්

පැකේජ 1 -Entree

මාසික ගාස්තුව රු 500/-
නොමිලේ 1GB

අමතර මෙගාබයිටයට ශත 50යි
නොමිලේ ඊමේල් ගිනුම් 1යි

නමුත් 1GB සීමාව පන්නා රු 3500/- ට වඩා භාවිතා කල විට නැවත අය නොවේ
වේගය – 128/512 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

පැකේජ 2 – Home

මාසික ගාස්තුව රු 1600/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 1යි
වේගය 128/512 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

පැකේජ 3 – Xcite

මාසික ගාස්තුව රු 2900/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 1යි
වේගය 256/1024 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

පැකේජ 4 – Office

මාසික ගාස්තුව රු 5500/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 2යි
වේගය 512/2048 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

පැකේජ 5 – Office 1IP

මාසික ගාස්තුව රු 8500/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 2යි
වේගය 512/2048 kbps (Up/Down)

Static IP

Free DNS Hosting

2MB WebSpace

Virtual Mail Service

පැකේජ 6 – Xcel

මාසික ගාස්තුව රු 9950/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 5යි
වේගය 1024/4096 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Free DNS Hosting

5MB WebSpace

Virtual Mail Service

පැකේජ 7 – Xcel 1IP

මාසික ගාස්තුව රු 12950/-

භාවිතය අසීමිතයි
නොමිලේ ඊමේල් 5යි
වේගය 1024/4096 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Free DNS Hosting

5MB WebSpace

Virtual Mail Service

වැඩි විස්තර

SLT adsl
මේ සමග නොමිලේ IPTV සබදතාවයත් දෙනවලු. හැබැයි ඒකෙ ගාස්තුව මාසිකව රු 1000/-

SLT Give there old and new customers to new reduced rates for ADSL

Rats as below

Package1 -Entree

Rental – Rs 500/-

Free Usage 1GB

over usager 50cents per MB
Free Email 1

Maximum Usage – Rs 3500/-
Speed – 128/512 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Package2 – Home

Rental Rs 1600/-

Unimited Usage
Free Email 1
Speed 128/512 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Package 3 – Xcite

Rental Rs 2900/-

Unlimited usage
Free Email 1
Speed 256/1024 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Package 4 – Office

Rental රු 5500/-

Unlimited usage
Free Email 1
Speed 512/2048 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Pckage 5 – Office 1IP

Rental Rs 8500/-

Unlimited Usage
Free Emails 2
Speed 512/2048 kbps (Up/Down)

Static IP

Free DNS Hosting

2MB WebSpace

Virtual Mail Service

Packages 6 – Xcel

Rental රු 9950/-

Unlimited Usage
Free Emails 5
Speed 1024/4096 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Free DNS Hosting

5MB WebSpace

Virtual Mail Service

Packages 7 – Xcel 1IP

Rental රු 12950/-

Unlimited Usage
Free Emails 5
වේගය 1024/4096 kbps (Up/Down)

Dynamic IP

Free DNS Hosting

5MB WebSpace

Virtual Mail Service

New ADSL Rates with 4 Packages

15 thoughts on “New ADSL Rates with 4 Packages

 • February 18, 2009 at 5:33 am
  Permalink

  මේක ඇත්තද ඉන්න බලන්න මම ටෙලිකොම් සයිට් එකේ බලන්න……!! 😛

  Reply
 • February 18, 2009 at 5:38 am
  Permalink

  බයවෙන්න එපා. මේ තාම SLT Site එකේ නෑ. හෙට අනිද්ද දියහට පත්තරේ යයි. මොකද SLT දැම්මනම් මේකෙ දාල වැඩක් නෑනෙ

  Reply
 • February 18, 2009 at 5:49 am
  Permalink

  කෝ මචන් ටෙලිකොම් සයිට් එකේ නැහැනේ…………!! ඔන්න හුලන් ටෙල් වගේ බොරුද දන්නේ නෑ………!!

  Reply
 • February 18, 2009 at 7:29 am
  Permalink

  මේක ඇත්ත. ඒ කියන්නෙ මෙහෙම ගාස්තු අඩු වීමක් තියෙන බව මම විමසල දැනගත්තා. වේගය නම් ඉතිං…

  Reply
 • February 18, 2009 at 7:36 am
  Permalink

  බයවෙන්න එපා
  දැනටම දෙනව

  Reply
 • February 18, 2009 at 7:48 am
  Permalink

  පිස්සු හැදෙයි මලින්ද අයියේ!!! ‍බොහොම ස්තූතියි මේ ගැන දැනුවත් කරාට අපිව. අපි නිකම් පිස්සු වැටිලා හිටියේ මේ දවස්වල

  Reply
 • February 18, 2009 at 8:02 am
  Permalink

  ඉක්මනට දෙනවනම් හොඳයි. මට තරහ ගිහිල්ලා හිටියේ SLT එකත් එක්ක

  Reply
 • February 18, 2009 at 10:04 am
  Permalink

  I called SLT Call Centre. They confirmed its true. They are apparently launching tomorrw….. 🙂

  Reply
 • February 18, 2009 at 10:12 am
  Permalink

  එලකිරි මාලින්ද මල්ලී……. මං බයේ හිටියේ…… මේකත් අපේ එලකිරි එකේ, හුලන් ටෙල් වලට ගිය Threads වගේ වෙයිද කියලා……….!! බලන් ගියහම, ඔයා තමා දවසකට හරි මිනිහා………!!

  Reply
 • February 18, 2009 at 12:22 pm
  Permalink

  මමත් දන්න විඩියට කතාව හරි

  Reply
 • February 19, 2009 at 6:04 am
  Permalink

  ආරංචිය නම් කණට මීපැනි වගේ. නමුත් මටනම් තාම නිකංම ෆෝන් එක විතරයි.NO CONNECTION-අවුද්දයි මාස2 යි.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *