මීට දින කීපයක සිට මාගේ සේවාදායකය මාරුකිරිම නිසා ඇතිවු දෝෂ නිසාත් DNS දත්ත යාවත්කාලීන වීමේ ගැටලු නිසාත් මාගේ අඩවිය බොහෝ දෙනාට පරිශීලනයට නොහැකිවිය. මේ නිසා සිදුවු දෝෂ ගැන මාගේ කණගාටුව. මෙය සමහර රට වල මෙන්ම සමහර සේවා දායකයන්ගේ පමණක් දෝෂ සහගත වුනු අතර මෙම දෝෂ දැන් නිරාකරනයවී ඇතැයි මා සිතමි.
මෙම දෝෂ හටගත් මොහොතේ සිට මා හට උදවුකල හර්ෂණ අයිය, චානුක වත්තේගම මහතා, සමන් මහතා ඇතුලු නන් අයුරින් උදව්කල සියලු දෙනාට මා ස්තුතිවන අතර එම දෝෂ ගැන බ්ලොග් කියවන්නන් දැනුවත් කල චරිත අයියටත් මගේ ස්තුතිය (මෙතනින් බලන්න)

Malinda’s Blog Comming Back
Tagged on:

3 thoughts on “Malinda’s Blog Comming Back

 • February 28, 2009 at 2:28 am
  Permalink

  දවස් කීපයක් නිකං පාළුයි වගෙ

  Reply
 • March 7, 2009 at 11:09 pm
  Permalink

  හැමදාම කියවන බ්ලොග්එකක් නැති උනාම එහෙමයි Browser(Firefox, Chrome, IE) තුනම ගිය නැති නිසයි සටහන දැ‍ම්මෙ.

  Reply
 • March 8, 2009 at 12:36 pm
  Permalink

  ආ ඒක හොන්දා. සමහර ඒකෙන්වත් වැඩ කරන්නෙ නැ කියල දැනගනිනෙ අනිත් අයත්

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *