මේ ලගදි අප්පච්චිගෙ ෆයිල් අදිද්දි පරණ මුදල් කොල වගයක් හම්බඋනා. හුගදෙනෙක් මේව දැකල නෑ. මම දැකල තිබ්බෙත් නෑ ඒ වෙද්දි. ඒක නිසා අනිත් අයට බලාගන්න එකක් දාන්න හිතුන.

(New Currency Note – http://blog.malindaprasad.com/2011/01/28/new-currency-note/)

One Rupee Back
One Rupee Back
One Rupee
One Rupee
One Rupee Back
One Rupee Back
One Rupee
One Rupee
Two Rupee -1
Two Rupee -1
Two Rupee - 2
Two Rupee - 2
Two Rupee 3
Two Rupee 3
Two Rupee 3 Back
Two Rupee 3 Back
Two Rupee 3 - Back
Two Rupee 3 - Back
Five Rupee
Five Rupee
Five Rupee back
Five Rupee back
25 Cents
25 Cents
25 Cents Back
25 Cents Back
Rupee 50
Rupee 50
Rupee 50 Back
Rupee 50 Back
Rupee 100
Rupee 100
Rupee 100 - 2
Rupee 100 - 2
Rupee 100 -3
Rupee 100 -3

(FullQuality Images – https://picasaweb.google.com/malinda555/OldMoney)

Sri Lanka Old Currency Note

4 thoughts on “Sri Lanka Old Currency Note

 • March 13, 2011 at 3:02 am
  Permalink

  මචෝ මේවා ගොඩක් වටිනවා,,මගේ ලග කීපයක් තියනවා මෙතන තියන ඒවලින්,,මම ලෝකේ තියන මුදල් නෝට්ටු එකතු කරන්නෙක්

  Reply
 • March 13, 2011 at 8:46 am
  Permalink

  good work thawa awa tharaka sir gawath thiyanawa

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *